Convention: Gunrei Bu Shuho & Houraigekisen! Yo-i! Goudou Enshuu 2senme